КРАЩЄ ПIДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ 2016

ТМ АЛЕКСАНДРА ТОКАРЕВА

згiдно крiтерiями Нацiонального Рейтингу якостi товарiв і послуг пiдтверджує , шо у результатi ранжування повного перелiку субьектiв господарскої дiяльностi Украiни , згiдно з фiнаносово-економiчними показниками, пiдприємство було удостоєно почесного звання

КРАЩЄ ПIДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ 2016