Премии

ТМ АЛЕКСАНДРА ТОКАРЕВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ ЯКОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ підтверджує, що у результаті ранжування повного перелiку суб’ектiв господарської дiяльностi України, згiдно з фiнансово-економiчними показниками, пiдприємство було удостоєно почесного звання

КРАЩЄ ПIДПРИЄМСТВО УКРАИНИ 2016